Франчайз - вече и в България

В България все повече навлиза като бизнес модел франчайз. Но дали българските фирми са запознати с правилата му? Лошото е, че фирмите го закупуват и после започват да разбират същността му.

Вместо да се заинтересуват преди да го закупят и да получат професионален съвет еднократно и помощ от страна на правен и икономически консултант за 100 - 200 лв., те отиват към неблагоприятен вариант - подписват дългосрочни договори в рамките минимум на 5 години, а могат и на 15, в някой случаи и на 20 години.

Предимства за Франчайзополучателя:
- Получава достъп до бизнес концепция, добре разработена;
- обучение и помощ преди да започване и в първите месеци след стартиране на бизнеса; -- използване на позната за купувачите търговска марка;
- посредством обединяване с другите от този франчайз може да се закупуват по-големи количества продукти и материали на по-ниска цена;
- Франчайз създава условия за успешен бизнес, защото поетият риск е по-малък.


Предимства за Франчайзодателят:
- Бързо разрастване на бизнеса;
- партньорите във франчайз са много по-мотивирани за развиване на бизнеса;
- ефикасно разработване на по-обширен пазар;
- централно администриране на всички.


Кои са най-важните стъпки, които трябва да се знаят, когато се развива бизнес по този начин? Първо да се прецени дали е коректен и лоялен франчайзодателят и дългосрочен партньор. Да се провери дали е член на националната асоциация съответно. Всички асоциации по света имат етичен кодекс, като неразделна част от устава си, в който са регламентирани клаузи за правене на бизнеса - каква информация е задължен франчайзодателят да предостави при стартиране на преговорите и други клаузи, които целят да има морални и лоялни взаимоотношения.

Ако човек, харесал хубава и успешна концепция за франчайз от друга държава, с натрупан опит в сектора, иска да купи права и може адекватно да прецени колко и как ще печели от този бизнес. Но ако франчайзодателят иска солидна сума за документи, които иначе трябва да изпрати безвъзмездно? Първият може да го запита дали е член на съответната асоциация и че ако не му се представят документите безвъзмездно, ще ги изиска по официален път чрез Българската Франчайз Асоциация.

Франчайз не в България - Salone Franchising